Arv og skifte

Kontakt oss

Arbeidet med å skifte et dødsbo kan oppleves som vanskelig. Det er en prosess som krever bevisste beslutninger, spesielt når det gjelder å vurdere dødsboets evne til å dekke gjelden som den avdøde etterlater seg. Det er viktig å merke seg at ingen er pliktig til å overta et dødsbo, en rettighet som er nedfelt i arveloven.

strek

Privat eller offentlig skifte

Et dødsboskifte er avviklingen av det avdøde etterlot seg og fordelingen av midler etter at gjeld og andre forpliktelser er gjort opp. Skiftet kan gjennomføres enten privat eller offentlig. Ved et privat skifte påtar én eller flere av arvingene seg arbeidet med skiftet. For å kunne skifte privat, må enten ektefelle eller minst én av de andre arvingene overta boet til privat skifte. Når man overtar til privat skifte, tar man på seg fullt ansvar for avdødes gjeld. Derfor er det viktig å sikre at boets eiendeler overstiger gjelden før man tar over. Arvingene har 60 dager fra dødsfallet til å melde fra til retten om de ønsker å overta til privat skifte. 

Er man usikker på boets eiendeler og gjeld, kan man be retten om en formuesfullmakt og bankboksfullmakt. Ved usikkerhet om avdødes gjeld, kan man anmode retten om å utstede et «preklusivt proklama», som oppfordrer kreditorene til å melde inn sine krav innen en frist. For å overta til privat skifte, fyller man ut en erklæring om privat skifte og sender denne til retten. Ved flere arvinger kan én få fullmakt til å administrere boet. Etter innsendt erklæring om privat skifte, mottar man en skifteattest fra tingretten, som gir rett og plikt til å gjennomføre skiftet.

Skifte av dødsbo med liten verdi

I tilfeller hvor dødsboet har begrenset verdi, kan skifteloven § 80 anvendes, og retten kan overlate midlene til den som har arrangert begravelsen eller noen nær den avdøde. Denne regelen gjelder vanligvis for bo med en verdi opptil omtrent 130 000 NOK etter begravelsesutgiftene er dekket.

Uskifte og uskifte samboende

Reglene om uskiftet bo gjør det mulig for gjenlevende ektefeller eller samboere å overta og forvalte boet under visse betingelser. Dette kan inkludere felles bolig, bil, og fritidseiendom, men det er viktige juridiske overveielser å ta hensyn til, spesielt når det gjelder særkullsbarn og tidligere uskiftebo.

Skjemaer og attester

strek

Skifteattest:

Tingretten utsteder denne etter at skifteskjema er
utfylt og innlevert av arvingene.

Skjemaer for arv og skifte:

www.domstol.no
Tingretten eller begravelsesbyrået.

Forhåndsligning:

www.skatteetaten.no
RF-1040

Søknad om askespredning:

Statsforvalteren.no

Legeerklæring om dødsfall:

(Dødsattest)

Utstedes elektronisk av legen og sendes til rett instans.
Denne utleveres ikke til pårørende eller begravelsesbyrået.

Er det noe vi kan gjøre for deg?

For ytterligere informasjon eller veiledning om arv og skifte, ta kontakt med oss på telefon 35 95 52 80. Vi er tilgjengelige døgnet rundt for å bistå deg gjennom denne prosessen.

Kontakt oss