Priser og stønader

Transparente priser og veiledning i stønad

Kontakt oss

Detaljer om priser og kostnader

Kostnaden for en gravferd er et vanlig spørsmål. Hos Telemark Begravelsesbyrå ønsker vi å gi deg et klart og tydelig svar.

Det er viktig for oss å være åpne om kostnadene som følger med et dødsfall. Derfor får alle som kommer til oss et skriftlig kostnadsoverslag etter vår samtale. Dette er et bindende dokument fra vår side.

Som pålagt av Markedsføringslovens forskrift § 10, gjeldende fra 1. januar 2013, er vi forpliktet til å informere om både minimums- og maksimumspriser for våre tjenester. De oppgitte prisene representerer kostnaden for en komplett seremoni. Innenfor disse rammene finnes det flere alternativer for å tilpasse gravferden på en personlig måte, slik at den reflekterer den avdødes unike liv og ønsker.

strek

Veiledning om forsikringer og stønad

Vi tilbyr også veiledning rundt forsikringsdekning og offentlig stønad som kan være tilgjengelig i forbindelse med gravferden, for å gjøre denne tiden så bekymringsfri som mulig.

Offentlig støtte

NAV tilbyr gravferdsstøtte i tilfeller hvor dødsboet har begrensede midler. Støttens omfang er avhengig av den avdødes økonomiske situasjon, og om det finnes en gjenlevende ektefelle, vil parets samlede finansformue vurderes for å fastsette stønadens størrelse. I tilfeller hvor avdøde ikke etterlater seg en ektefelle, vil den avdødes nettoformue være grunnlaget for stønaden.

For mer detaljert informasjon, besøk NAVs hjemmesider

Transportstøtte er også tilgjengelig, uavhengig av formue. Denne støtten krever at transportavstanden er over 20 kilometer én vei. Familien vil være ansvarlig for en egenandel av transportkostnadene.

Er det noe vi kan gjøre for deg?

Kontakt oss gjerne på telefon 35 95 52 80. Vi er tilgjengelige hele døgnet.

Kontakt oss