Sang og musikk

Kontakt oss

Valg av musikk og sang i gravferden

I kirken er det prest og organist som i fellesskap godkjenner hva som er mulig å bruke av sang og musikk. Det er stor takhøyde i de fleste kirker angående dette spørsmålet, men det er en viktig presisering at det ikke er fritt fram. Dersom en ønsker å ha en seremoni utenom kirken, vil det være andre retningslinjer en må forholde seg til.

Sang og musikk er stemningsskapende og er et viktig bidrag til å danne en fin og verdig ramme rundt en gravferd. Ofte kan en solist bringe en fin dimensjon over seremonien, og gi næring til minner og ettertanke. Musikk skaper stemning og setter i gang følelsene.

Begravelsesbyrået vil være behjelpelig med å velge sanger og musikkinnslag som passer inn i seremonien.

Programhefter

I forbindelse med seremonien er det vanlig å trykke opp programhefter som inneholder teksten på sangene som skal synges, og andre innslag i seremonien.

Dette er ikke noe en må ha, men det forenkler en den i forbindelse med gjennomføringen, og alle får en anledning til å få med seg et minne hjem. Mange har permer fulle av gamle hefter hjemme som blir brukt som historisk dokumentasjon, og inspirasjon for å velge ut salmer og sanger ved senere anledninger.

Vi har et utvalg av forsider som er vist nedenfor. Det er også mulig å bruke eget bilde på forsiden av programheftet. Det er viktig å presisere at for å få et godt resultat må bildet være av en god oppløsing og helt skarpt.

Veiledning i musikk og sangvalg

Musikkvalg til en begravelse kan være en personlig og tankevekkende prosess. Vår erfaring og innsikt hjelper deg å finne de riktige melodiene og tekstene som ærer minnet til din kjære på en vakker og respektfull måte. Enten det er tradisjonelle salmer, personlige favorittsanger eller instrumentalmusikk, vil vi guide deg gjennom prosessen og sikre at musikken reflekterer den avdødes ånd og liv.

La oss hjelpe deg med valgene

Trenger du støtte ved valg av sang, musikk og programhefter? La Telemark Begravelsesbyrå hjelpe deg.

Kontakt oss